Trang chủ . video ,diễn đàn ,thành viên ,chữa bệnh ung thư,liên kết

Thứ Hai, ngày 19 tháng 10 năm 2015

Gặp Mẹ Trong Mơ_Ca Sĩ Mẫu Đơn Nhất Đoá_Ngày Phụ Nữ Việt Nam

Lỗ Ban Toàn Thư

Nguồn Gốc Về Lỗ Ban Tiên Sư: Sư họ Công Thâu, tự Y Trí, là thánh hiền nước Lỗ, tiên sư là người dân bình thường trong huyện Hưng Long, phủ Châu Long Hưng, nước Lỗ, cha ngài là Hàn Hiền, mẹ ngài là họ Ngô, ngài sinh vào năm thứ 3 Lỗ Định Công, vào giờ Ngọ ngày mồng 7 tháng 5 năm Giáp Mậu, vợ ngài họ Vân, hai người cùng nhau tạo dựng, đốn củi ở Hồng Châu, đến khi trong nhà phát tài, chiêu mộ dạy đệ tử, truyền sách quý cho con cháu đời sau, bản thư này vạn ứng vạn linh, tứ phương tùy hành.
Phương Phương Linh
Tiền Truyền Hậu Giáo
Bản sách bao gồm các phương thức Khai Sơn, Khai Hiệu, Phạt Mộc, Yểm Sát, Hạ Cột, Lập Trụ, Cơ Nội Thiết Thần, Thượng Lương, Đả Táo, Khởi Thủy, Khai Quang, An Quyển, Định Môn, vv….
Cần phải kế thừa được tinh hoa của sách rồi sau đó mới có thể truyền lại cho kẻ khác được, vận dụng các pháp 1 cách linh hoạt, người học phải ghi nhớ nếu làm sai mất linh.
——————————-
Yểm Sát Yểm Phạm Chú
Tập Chú Ngữ
Chú ngữ này cần phải học 7 ngày, mỗi ngày cần học vào lúc sáng sớm khi bước xuống giường, khi tập chú không được để cho người khác biết, đốt hương, đốt nến, thỉnh niệm 3 lần, từ 1 đến 7 ngày, trong thời gian 7 ngày nếu để người khác biết, sẽ mất linh, phải làm lại từ đầu.
Yểm Sát Yểm Phạm Chú Như Sau :
Phục Dĩ : Bất thị sinh cơ thị tử kê, thân xuyên ngũ sắc hoa mao y, thử kê lai lịch tòng hà khởi, đường tăng tây thiên đế lai đích, ngọc đế nương nương dụng lai khứ báo hỷ, lê dân bách tính dụng lai yểm sát, yểm phạm, thiên sát quy thiên giới, địa sát quy địa thần, hung thần ác sát, hùng kê điểm sát, niên sát, nguyệt sát, nhật sát, thời sát, hùng kê điểm hóa, trạch tiền trạch hậu, trạch tả trạch hữu, kính thần tượng, hùng kê thối phạm thối tượng, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành, phạm, phương, phạm sát nhất ứng điểm hóa.
 
Khởi Thủy Chú
Tập Chú :
Khởi thủy chú cần phải học 3 tháng vào các ngày 1, 15, mỗi tháng học mất 2 ngày, 3 tháng tổng cộng là 6 ngày, khi học thì học vào ngày 1,và 15, đều phải chọn giờ Hợi buổi tối mà bắt đầu, đốt hương 3 cây, nến 1 đôi, đèn 1 chiếc, và 1 cái bát nhỏ, dùng tay vẽ hiệu sắc lệnh lên bát miệng niệm chú tay đồng thời vẽ sắc lệnh, mỗi lần niệm 2 lần, niệm xong sau đó nuốt nước đã thư sắc lệnh vào trong bụng, trước khi tập chú cần tắm giặt thay quần áo, không được có ý niệm tà dâm, sau đó đốt tiền hóa vàng, miệng niệm khởi thủy chú ngữ, tay vẽ săc lệnh, tập chú khởi thủy có thể Yểm Phạm Sát, khu tà trục
yêu,nếu như không thành tâm sẽ không linh ứng
Khởi Thủy Chú Ngữ Như Sau
Phục Dĩ , thỉnh đáo thần thủy, tiên đáo phổ an đại cát, thử phương đại cát, thiên thị phổ an thiên, địa thị phổ an địa, phổ an đại thần thông thiên thượng, nhật dụng tại chưởng trung, ngô phụng phổ an, thân thân đáo thử, nhất thời thuyết khởi tiện khai công, thiên sát quy thiên, địa sát quy địa, niên sát, nguyệt sát, nhật sát, thời sát, mộc mã đại sát, viễn tiền yểm áp, ngô phụng thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh.
Dùng tay vẽ sắc lệnh vào bát iệm tiếp : nhất điểm càn khôn đại, hoành dụng nhật nguyệt minh, bàn la sanh vạn tượng, ngũ phật định trung ương, tam thiên môn ngoại, hạo hạo thượng thương, thượng bảo hổ đế hoàng quan, thao thao giang thủy yếu hồi hoàn, tứ tư vạn lý cư, đông nhạc miếu thần, nam nhạc thổ chủ, tây nhạc miếu thầy, bắc nhạc thổ chủ thỉnh phó lô tiền, thụ nạp hương yên, hồng châu, đắc đạo, lỗ ban tiên sư, phục dĩ, hựu thỉnh lai Mỗ ….. thị môn tông, đính kính tam giáo thần phật, bản gia trấn trạch, trường sinh hưng long thô địa, hậu cung phật khánh đại nhân, chiêu tài đồng tử, tiến bảo lang quân, hạo vu cửu thiên đông trù, tư mệnh thái ất táo vương phủ quân
Hậu cung ngọc trì phu nhân, bàn tài đồng tử, vận thủy lang quân, tiên chính nhân luân, thượng hữu bàn cổ tiên sư, trung hữu bàn cổ tiên sư, hạ hữu bàn cổ tiên sư, mặc đẩu tiên sư thỉnh phó lô tiền, khởi thủy báo phạm, an kiếp lục giáp, khởi câu oạt địa, nhất thiết yểm phạm.
Chữ này dùng giấy vàng vẽ bằng kê huyết ( máu gà ) đem thiêu đi hòa vào trong bát nước thì mọi sự sẽ đại cát.
Tu Tạo Cấm Kị
Ngày Lỗ Ban Sát : Mùa xuân kị ngày Tý, Mùa hạ kị ngày Mão, Mùa thu kị ngày Ngọ, Mùa đông kị ngày Dậu.
Ngày Phủ Đầu Sát : Mùa xuân kị ngày thìn, Mùa hạ kị ngày Mùi, Mùa thu kị ngày Dậu, Mùa đông kị ngày Tý.
Ngày Đao Châm Sát : Mùa xuân kị ngày Hợi, Tý, Mùa hạ kị ngày Dân, Mão, Mùa Thu kị ngày Tị Ngọ, Đông kị ngày Thân, Dậu.
Ngày Mộc Mã Sát : Tháng 1 kị Tỵ, tháng 2 kị Mùi, tháng 3 kị Dậu, tháng 4 kị Thân, tháng 5 kị Mão, tháng 6 kị Tý, tháng 7 kị Dần, tháng 8 kị Sửu, tháng 9 kị Mão, tháng 10 kị Dần, tháng 11 kị Thìn, tháng 12 kị Ngọ
 
Khai Sơn Phạt Mộc Trị Sát
Phục dĩ, đệ tử đính kính, khai sơn tổ sư, phần hương bính chúc, tửu lễ hiến tế, chư thần hổi tỵ, thiên sát, địa sát, niên sát, nguyệt sát, nhật sát, thời sát, nhất bách nhị thập tứ vị hung thần ác sát các quy phương vị,
 
Phương Thức Dùng Khi Đảo Ngói Nhà
Phương pháp : Dùng đầu con dao cắm vào cốc rượu, sau đó đốt hương thắp nến,dùng 3 hộp tiền, trên tiền có chấm kê huyết ( máu gà ) hướng về bắc phương mà thiêu đốt, miệng niệm chân ngôn chú :
Phục Dĩ : thần thông hạo hạo, thánh đức chiêu chiêu, phàm thần hữu thỉnh, đệ tử bẩm cáo, thổ công thổ mẫu, địa hậu thiên cao, chủ gia tu tạo, vạn phúc lai chiêu, thiên sát quy thiên giới, địa sát thổ trung mai, niên tai nguyệt hàng, bách vô cấm kị, đệ tử niệm chú, chư thần hồi tỵ, đại cát đại lợi. Niệm chú xong liền thiêu 1 hộp tiền, niệm 1 câu chú xong liền thiêu 1 hộp.
Tập luyện chú :còn thiếu
Tu luyện trì đảo gia sát chú ngữ này cần mỗi tháng tập vào các ngày 9, 19, 29, chọn vào giờ Hợi bắt đầu khai thủy tế luyện, dùng 3 thứ thực phẩm cao cấp để cúng, mỗi thứ nửa cân làm tế phẩm cúng dường, dùng 3 chiếc đèn dầu treo trên tường.
Tác Pháp :
Giờ Hợi khai thủy tế luyện không được để cho ai biết, tự mình dâng cống phẩm lên bàn, hướng về phía 3 ngọn đèn trên tường khấu đầu bẩm cáo, hai tay chắp lại bằng vai, niệm chân ngôn chú ngữ tổng cộng 3 lần, niệm 1 lần thì đốt 1 hộp tiền, cần phải tập luyện trong 6 tháng, mỗi tháng tập luyện 3 ngày, 9, 19, 29, cộng lại là 18 ngày, đủ số ngày đó mới có thể sử dụng được chú.
Phụ Chú :
Cống phẩm không được thay đổi và phải giữ cho thật sạch sẽ, khi tế luyện xong có thể dùng giấy gói lại, học xong thì cống phẩm đó tự mình phải ăn không được cho người khác ăn.
 
Báo Phạm
Đong lấy 1 cân gạo, dùng 1 cái bàn gỗ để đối với phòng ốc, cầm gạo rắc vào trong lòng bát, trích lấy máu gà viết lên bùa, mỗi lần điểm 1 điểm, chữ Vũ 雨 điểm 1 cái, chữ Tiệm  điểm 1 cái, chữ điểm 1 cái, sau đó cầm phù thiêu bằng hết vào trong bát nước rồi nuốt lấy, bên ngoài miệng niệm Báo Phạm chú ngữ.
Phục Dĩ : Phổ an tổ sư đại thần thông, niên niên nguyệt nguyệt tại gia trung, bất luận phàm dân bính tam sát, thần thủy lạc địa tận giai thông, thiên sát khởi, thiên sát thối, địa sát khởi, địa sát thối, niên sát khởi, niên sát thối, nguyệt sát khởi, nguyệt sát thối, nhật sát khởi, nhật sát thối, thời sát khởi, thời sát thối, phổ phật tọa trung đường, khủng bất kiến thái dương, đại địa y tát địa, hồng nhật chiếu trung ương, tín dân do khủng phần tiền phạm, táo tiền phạm, ốc tiền ốc hậu phạm, oạt cao điền đê phạm, đông phương mộc phạm, nam phương hỏa phạm, tây phương kim phạm, bắc phương thủy phạm, trung ương thổ phạm, đông ngũ lý, nam ngũ lý, tây ngũ lý, bắc ngũ lý, trung ngũ lý, ngũ ngũ nhị thập ngũ lý , Thối —— Thối ——- Thối —— đại lao áp sát.
*** Chỗ gạch ngang trong sách gốc chép như là mô tả đoạn đó hô cao lên như 1 bài ca vậy.
Quy cách làm do tổ sư truyền lại :
Đong 1 cân gạo, số gạo này do người cần yểm sát mang đến, có thể dùng để yểm sát, tiền bạc do gia chủ tùy ý đưa vào cúng tế, người yểm sát không được tranh chấp, nếu không thần chú sẽ mất đi sự linh diệu. Tập Luyện :
Tập yểm phạm chú ngữ cần tu luyện vào các ngày lẻ hoặc tháng lẻ như tháng 1, 3, 5 chọn ngày Tý rơi vào các ngày lẻ như ngày 1, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, và ngày 29. trùng vào các ngày Thiên Y. Khi tu luyện chọn giờ Hợi đốt hương, thắp nến, đốt tiền vàng mã, miệng niệm chú ngữ : Tiên thỉnh tổ sư, thiên thiên tổ sư, vạn vạn sư gia, đệ tử phụng thỉnh niệm chú.
Phục Dĩ : Lúc bắt đầu khởi niệm cần phải 3 lần, niệm đến 7 ngày thì nuốt nước vào bụng, sau này khi dụng chú sẽ rất linh, đó là sự luyện tập, còn không thì sẽ không linh.
Cấm kị : Trong thời gian tập chú cấm 2 người khác giới cùng phòng, trước khi niệm chú cần , tắm gội, tịnh khẩu, tịnh thân, không được có dâm niệm.còn thiếu
 
Cửu Long HóaCốt Thủy
Bị Hóc Xương, Hóc Dị Vật Có Thể Trị
Chú Ngữ : Cửu long tiên sư, cứu khổ cứu nạn, cửu long hóa cốt thủy, truyền thụ đệ tử, phụng thỉnh sư tăng, linh quan mã ngôn, hầu lung hóa đàm, tỉnh thủy đại than, thương hải mang mang, đệ tử tu thành, thiên khiếu thiên ứng, vạn khiếu vạn linh, ngô phụng thái thướng lão quân lệnh, cật cốt thủy, hóa cốt thủy, thiên thiên hóa lai trường lưu thủy, hầu lung hóa lai trường lưu thủy, đông dương đại hải thủy, tiên sư đáo, sư gia đáo, thiên thiên ngư thứ tựu hóa điệu, niệm xong dùng ngón giữa thư phù trong nước, rồi dùng nước đó uống.
Tập luyện : cách thức tập pháp này lẫn hình thức phù giống như Báo Phạm pháp, các ngày luyện tập cũng vào các ngày lẻ 1, 7, 9, 11…….. trùng với ngày Thiên Y, chọn vào giờ Hợi đốt nến thắp hương tập luyện, tập luyện thành sau đó có thể dùng pháp này trị bệnh được, 2 pháp Báo
Phạm và Long Hóa Cửu Cốt Thủy này là căn bản trong các pháp chữa bệnh của tổ sư.
Thôi Sinh Pháp Phù( Khó Sinh Dùng )
Chú Ngữ :
Nhất hóa cửu long thủy, nhị hóa vương mẫu thôi sinh thủy, tam hóa quan âm bình nội thủy, tứ hóa tây thiên hoa đà thủy.
(Tổng hợp từ Tantric blog) 

Thứ Hai, ngày 12 tháng 10 năm 2015

ĐI LỄ CHÙA SAO CHO ĐÚNG

Pháp Sư : Võ Thiên Phúc .


Việc đi Lễ như nói trên đã thành một nếp nghĩ quen thuộc hay có khi còn là một thói quen của mọi người rồi, ngay cả đối với những ai theo chủ nghĩa “vô thần “… và khi đi Lễ chúng ta đều mong muốn được các Đấng Bề Trên chứng giám và phù hộ cho công việc hay cuộc sống của chúng ta được thuận lợi suôn sẻ… Tuy nhiên ít ai hiểu được sâu xa về Ý nghĩa và Cách thức của việc đi LỄ này. Về Ý nghĩa, hiện nay nhiều người vẫn quen miệng nói đi Lễ cần có Tâm là đủ, Tâm chính là ý thức và Tâm sáng hay Tâm tối đều có quyền vào Chùa. Nhưng ít người hiểu được đi Lễ chúng ta cần phải có: ĐỨC+ PHÚC+ TRÍ TUỆ GIÁC NGỘ mới gọi là có VỐN để đi Lễ( giống như đi Chợ phải có tiền). Bởi vậy mới có câu nói* Đức năng thắng Số* và *Phúc chủ Lộc thầy*. Còn về Cách thức, một số điều tuy là đơn giản sau đây nhưng Kiến Phong chắc chắn còn rất nhiều người trong số chúng ta vẫn chưa thể thực hiện cho ĐÚNG và ĐỦ được:
Đi lễ Chùa:
1 . Về diện mạo của Người đi Lễ: Ăn mặc phải chỉnh tề, gọn gàng, kín đáo, thể hiện sự tôn trọng Bề Trên cũng như người xung quanh ở nơi Tôn Nghiêm (nên tránh mặc váy, vì với bất cứ kiếu váy nào cũng sẽ có thể gây bất tiện cho chúng ta khi hành Lễ trước ban thờ …).
2. Về thứ tự làm Lễ tại các Ban Thờ :
+ Vào CHÙA: Chúng ta vào Lễ Ban ĐỨC ÔNG trước ( vì ĐỨC ÔNG có vai trò như THỔ ĐỊA trong ngôi nhà ), sau đó vào Lễ Ban TAM BẢO, rồi sang Ban MẪU và cuối cùng Lễ tại nhà TỔ.
+ Vào ĐÌNH – ĐỀN – PHỦ: Lễ các NGÀI ở 2 bên CỔNG và CỬA trước, khi vào trong chúng ta Lễ tại BAN CÔNG ĐỒNG rồi đến BAN THỜ riêng các NGÀI (tùy theo mỗi mơi THỜ VỊ NÀO ).
3. Về vấn đề ĐỒ LỄ: Không nhất thiết lúc nào cũng phải sắm mâm cao cỗ đầy hoặc phải 1 đĩa đồ lễ, nếu chúng ta THÀNH TÂM thì chỉ cần đặt chút tiền lẻ (nhiều ít tùy tâm – gọi là giọt dầu) thì các NGÀI đã chứng giám cho lòng thành chúng ta rồi. Và nhất là, chúng ta không nên đặt vào tay tượng hay cố gắng “với” để “ném” bằng được đồng tiền lên đĩa, hãy nhẹ nhàng từ tốn, vuốt thẳng tờ tiền rồi cho vào hòm Công đức thì đẹp biết bao !!!…
4. Về vấn đề Khấn Lễ: Kiến Phong chắc chắn trong chúng ta không ít bạn đã từng rất ngưỡng mộ khi thấy một ai đấy( hoặc một thầy cúng) đọc vanh vách một bài Khấn, nghe rất lọt tai, làm mình phân tâm quên hẳn những gì mình đang định khấn. Tuy nhiên, dài nhưng chưa chắc đã đúng và đủ, các bạn chỉ cần tham khảo cách khấn theo 5 điều sau một cách chân thật nhất, toàn tâm toàn ý nhất thiết nghĩ đã là tốt lắm rồi. Sau khi xưng Họ tên – tuổi – địa chỉ… thì chúng ta thực hiện theo thứ tự khấn lễ đó là: TẠ ƠN – SÁM HỐI – CẦU – HỨA – XIN
+ TẠ ƠN: Tạ ơn Cha Trời – Mẹ Đất, Cha mẹ Phật Thánh, Các bậc Tiên Đế Đại Vương, Anh hùng Liệt sỹ, Gia Tiên Tiền Tổ… đã cho chúng con có được ngày hôm nay…
+ SÁM HỐI: Những tội lỗi chúng ta đã gây ra từ tiền kiếp cho đến nay, do Tham – Sân- Si …, mong được các Chư vị đại xá…
+ CẦU: Cầu cho Quốc Thái Dân An – Đất nước ngày càng hưng thịnh phát triển, người người được 2 chữ: BÌNH AN, cầu cho các chân linh Gia tiên tiền tổ họ…(đôi bên nội ngoại là họ gì, VD : Nguyễn, Trần …) sớm được siêu thăng siêu thoát lên cảnh giới cao hơn…
+ HỨA: Sẽ tu học chữ Đạo để làm rạng danh Tiên tổ, nguyện làm nhiều việc thiện để giải Nghiệp cho dòng họ và tạo Phúc cho thế hệ sau…
+ XIN: Dâng lễ và xin cho bản thân mình hoặc gia đinh (tùy việc của mỗi người).
Sau khi Quý vị khấn Lễ, Bề Trên( Cha mẹ Phật Thánh, Gia Tiên…) sẽ truy xét ÂM DƯƠNG công tội (tức là PHÚC ĐỨC) của từng Cá nhân và Gia đình, rồi mới “DUYỆT” những điều các bạn đã xin, tránh hiểu lầm việc lên Đình Đền Chùa cầu xin mãi và thắc mắc tại sao không có Hiệu quả, dẫn đến MẤT LÒNG TIN vào Tâm Linh thì thật là đáng tiếc !
Chuyên giải bùa ngải thư ếm ác , bùa hạnh phúc gia đình , bùa tài lộc , trấn tà ma , chữa bênh vô sinh , sinh con trai theo ý muốn .
ĐT : 0972433018 .0967396549 

GIẢI BÙA YÊU NGẢI YÊU

Pháp sư Võ Thiên Phúc(Vũ Đăng Mạnh Hùng): Chuyên chữa “tâm bệnh”

Thứ tư, 07.10.2015 16:04

Với một số người mắc các căn bệnh khó chữa, không có lối thoát như ung thư, vô sinh, muốn sinh con trai theo ý muốn… khi không còn niềm tin thì chữa trị bằng con đường tâm linh, giải quyết “tâm bệnh” kết hợp với thuốc nam dân tộc Mường đôi khi được cho là cách chữa tốt nhất.


Đến Bắc Ninh, những người bệnh thường hay truyền tai nhau về ông pháp sư trẻ tuổi chuyên chữa bệnh bằng bùa ngải Võ Thiên Phúc (Vũ Đăng Mạnh Hùng) ở xóm Hồ, xã Mão Điền, Thuận Thành, Bắc Ninh.
Pháp sư đang chữa bệnh cho người dân
Theo lời kể của một số người người trong cuộc có hiểu biết về cách chữa bệnh mang tính tâm linh này: Ông vốn là đệ tử của môn phái Thất Sơn Thần Quyền có khả năng tạo ra các bùa ngải, tuy nhiên ông kết hợp chúng với các bài thuốc nam bí truyền của người Mường mà ông học được tại Lạc Sơn, Hòa Bình có tác dụng giúp cho tình yêu đôi lứa thuận hòa, vợ chồng hòa hợp, mang lại hạnh phúc gia đình, giúp việc buôn bán thương mại được hanh thông, hóa giải các hiện tượng trùng tang, …

Pháp sư Võ Thiên Phúc với khả năng chữa bệnh có mục đích chính là giúp người, cứu người chứ không phải là lợi dụng lòng tin của con người làm điều xấu. Do đó, người dân rất tin tưởng ở phương pháp chữa bệnh của ông. Ngoài ra, pháp sư còn có nhiều các hoạt động thiện nguyện giúp đỡ cho người nghèo, trẻ em gặp khó khăn…

Đóng góp của ông cho sức khỏe cộng đồng đã được ghi nhận
Không sinh hoạt bừa bãi, pháp sư giữ nghiêm các điều trong giới luật của môn phái như kiêng ăn thịt chó, kiêng ăn cá chép, ăn chay trường… đồng thời học  hỏi thêm từ các môn phái khác, các bí quyết của dân tộc Mường để phương pháp chữa bệnh của mình đa dạng, khoa học hơn mang lại hạnh phúc cho mọi người.

Tuy còn trẻ nhưng mong ước của pháp sư Võ Thiên Phúc rất lớn lao: đó là giải thoát bệnh tật cho chúng sinh – đây là lí do nhiều người dân tin tưởng vào chàng thanh niên trẻ tuổi này với một niềm tin tuyệt đối, chính vì lẽ đó, họ khỏi bệnh và phương pháp chữa  bệnh của pháp sư đạt hiệu quả cao bởi khi có niềm tin và cách sống lạc quan, mọi bệnh tật đều có thể được đẩy lùi. Người ta gọi đó là cách chữa “tâm bệnh” là như thế.

Ngoài ra, Pháp sư Võ Thiên Phúc còn là Trưởng ban Câu lạc bộ Đạo Mẫu Thanh Đồng chùa Khánh Lâm và là thủ nhang Đền Mẫu Hoàng Thiên, nơi có Thánh tích Mãng Xà Thần có công hộ trì bà Hồng Đăng Ngàn ( Mẫu Thượng Ngàn ) tu hành, bà là vợ của thuỷ Tổ Kinh Dương Vương ( ông tổ nước Nam ) (vì lí do này Mãng Xà Thần thường được thờ trong các đền phủ). Có thể nói, ông là người góp phần giữ gìn và phát huy văn hoá tâm linh Đạo Mẫu Việt Nam khu vực Bắc Ninh.
Có thể liên lạc với pháp sư Võ Thiên Phúc (Vũ Đăng Mạnh Hùng):
Xóm Hồ, xã Mão Điền, Thuận Thành, Bắc Ninh
ĐT: 0972433018 - 02413783363 – 0967396549
Trích trên báo : http://vanhoaphapluat.vn/index.php?f=news&do=detail&id=532