Trang chủ . video ,diễn đàn ,thành viên ,chữa bệnh ung thư,liên kết

Thứ Bảy, 21 tháng 4, 2018

NGHI THỨC MỞ PHỦ, TRÌNH ĐỒNG TRONG TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU


- Nghi thức trình đồng, mở phủ là một nghi thức tối cao nhất trong tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt, là sự khẳng định đồng nhân với thánh mẫu đình thần Tam, Tứ phủ. Nguyện cắt tóc làm tôi, nối đời làm con với nhà thánh để từ đây nguyện cầu cho quốc thái dân an, sống tốt đời đẹp đạo.
Ngày 1/12/2016, “Tín ngưỡng thờ mẫu” vừa trở thành di sản thứ 11 của Việt Nam được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Thanh đồng Hoàng Tiến Hưng cho biết: “Nghi lễ thờ mẫu tam phủ của người Việt trong đó có nghi thức thờ cúng, trang phục, âm nhạc. thì việc bảo tồn phát huy lề lối cổ trong nghi thức hành đàn, mở phủ là rất quan trọng. Nó có sự tập trung cao về cách hành đàn, là những nghi thức quan trọng nhất trong nghi lễ thờ cúng tam phủ, tứ phủ, thể hiện được đầy đủ của bốn phủ”.
Mỗi phủ đó đều có một mẫu, một vua và các vị ở trong phủ đó cai quản, và đức thần chủ (mẫu Liễu Hạnh) nổi lên với vai trò ở 2 phủ: Thiên phủ và Địa phủ. Nhưng thánh mẫu chỉ giáng phàm vào đồng nhân ở vai trò mà chủ giáo đàn nên mỗi phủ đó có một quan lớn trong 5 quan lớn theo sắc áo để theo sắc của hành đàn về phủ đó hành lễ.

Mã Bà Chúa Tài Lộc 
 Đàn tràng dĩ biện đăng trúc hương hoa, phẩm vật tri nghi, tiến cúng đình thần, hồi đồng chuẩn lạp
Phủ thiên: Một trong bốn hành đàn mở phủ không thể không có, mang tính chất bắt buộc trong lễ khai hồ mở phủ. Nếu là trai thì 7 quả trứng, gái thì 9 quả trứng.
Thoải phủ: Một trong bốn hành đàn mở phủ không thể không có, mang tính chất bắt buộc trong lễ khai hồ mở phủ. Nếu là trai thì 7 quả trứng, gái thì 9 quả trứng.
Địa phủ: Một trong bốn hành đàn mở phủ không thể không có, mang tính chất bắt buộc trong lễ khai hồ mở phủ. Nếu là trai thì 7 quả trứng, gái thì 9 quả trứng.
Nhạc phủ: Một trong bốn hành đàn mở phủ không thể không có, mang tính chất bắt buộc trong lễ khai hồ mở phủ. Nếu là trai thì 7 quả trứng, gái thì 9 quả trứng.


Hành đàn gồm có: Trứng (nam 7 quả, nữ 9 quả) trầu cau, gạo, gương lược, sách bút, dao kéo, nước hoa, xà phòng, khăn mặt, mâm son, tráp triện, choé, nước sông, khăn phủ (phủ nào khăn đấy). Khi hành đàn quan lớn về sẽ lấy quạt gương lược để bài sai, khám đàn, khám phủ, khai quang cho đồng nhân, lấy khăn phủ để buộc vào tay xong lấy trứng để bóc, ban nhất lộc ho, nhì lộc quả, ba lộc tiền cấp lương, cấp thực cho đồng và một chậu đồng thau cho đồng nhân cầm, sau đó cầm gáo đồng. Có nơi dùng gáo dừa để chọc chum lấy nước xong tắm trứng là hình thức trứng rồng lại nở ra rồng, hạt thong lại nẩy cây thong rườm rà. Xong lấy khăn buộc vào tay chít lên đầu đồng tân là hình thức sang khăn, xẻ bóng. Xong trứng long chu phủ đấy và lấy sổ bút ghi tên đồng tân cấp phú hí cho đồng tân.
Thông thường trong nghi lễ mở phủ, hay một đàn lễ đảo cầu thường các ông đồng, bà đồng hầu từ 6 đến 7 giá đồng chính, mỗi người giữ 1 vai trò nhất định như 5 quan lớn: Quan lớn đệ Nhất, Nhị, Tam, Tứ và quan lớn đệ Ngũ.
Bốn quan lớn từ đệ Nhất đến đệ Tứ mỗi người mở 1 phủ. Quan lớn đệ Ngũ (quan lớn Tuần Tranh) thì tiễn đàn.

Thầy Vũ Đăng Mạnh Hùng Thủ Nhang Đền Bà Chúa Tài Lộc Loan giá

Còn cung văn không thể thiếu trong lễ hầu đồng. Họ là người chơi nhạc và hát cho việc trình diễn ở mỗi giá đồng khi Thánh nhập. Nhạc cụ gồm có đàn, trống, sáo, phách… để dẫn hát trong mỗi giá hầu. Trong mỗi giá đồng nhạc hát phải phù hợp vào đúng khi Thánh giáng, Thánh thăng.
Đồng nhân đội trạng sớ nguyện cắt tóc làm tôi, nối đời làm con, trên theo Phật Thánh dưới theo đồng thầy.
Đại lễ trong lễ mở phủ gồm có: Hương, hoa, đăng trà, quả thực, phát tầu biểu quan, thỉnh phật tuyên kinh, cung nghinh tứ phủ, tiến cống sơn trang, điền hoàn túc trái, cầu an bản mệnh, trợ thí cô hồn. 
Thầy Vũ Đăng Mạnh Hùng 
ĐT :: 0972433018 

Thứ Sáu, 20 tháng 4, 2018

Văn Bà Chúa Tài Lộc-Đền Mẫu Hoàng Thiên Thủy Tổ Quốc Mẫu Bà Chúa Tài Lộc...

MỞ KHO TÀI LỘC TẠI ĐỀN CHÚA NGÀY MỒNG 3/3

Muốn cho phát lộc phát tài 
Mở khi tài lộc dâng ngay Chúa Bà
Về Đền tiến cúng các tòa
Chúa thương ban phúc hà sa lộc tài
Nam Mô Tiên Chúa Bà Tài Lộc, nguyện cầu ngài độ cho muôn nhà đắc lộc sai tài .

Mã Mở Kho Tài Lộc Và Tứ Phủ Của Họ Đinh Ngày 3 tháng 3 âm

Gia đình họ Đinh ở thị trấn như quỳnh-văn lâm-hưng yên , nhất tâm tiến lễ Mở Kho Tài Lộc tiến Mã tứ phủ, đúng chính ngày tiệc Mẫu mồng 3 tháng 3 âm, nguyện cầu gia đình phát đạt thịnh vượng, Tiên Chúa Tài Lộc sáng soi nhân thế ban lộc tài cho gia đình họ đinh, được sở cầu như ý sở nguyện tòng tâm.


Thủ nhang Đền Chúa luôn quan niệm rằng, nơi của Chúa để cứu phúc muôn dân, cho nên tất cả các thanh đồng muốn về loan giá hầu thánh tại Đền đều cho tùy tâm cúng dường, vì Mẫu là của muôn dân, tất cả do muôn người có tâm tiến cúng Ngài, không có sự bắt buộc, Chúa luôn thị hiện muôn phương để giúp chúng sinh qua cơn khổ nàn.

Tất cả các thanh đồng Chúa đều thương đều độ, tất cả những ai có long tin nguyện cầu đến Ngài đều được Ngài hiển linh độ trì, phát đạt thịnh vượng sở cầu được như ý.
Ai về Đến tỉnh Bắc Ninh
Ghé thăm khu di tích Kinh Dương Vương thuận thành 
Có ai về đến xã Mão Điền
Lễ Thủy Tổ Quốc Mẫu Mẹ Hiền nước nam  
**************
Có ai đi bắc ninh sông đuống
Hỏi thăm Đền Bà Chúa Tài Lộc nơi nao 
Ngã  tư cầu Hồ đi vào 
Mão điền Chúa ngự khác nào cảnh tiên 
Đền thờ Chúa còn mang dấu tích 
Kinh Dương Vương dựng nước Nam Bang 
Có bà Tiên Chúa núi vàng 
Hiệu Thần Long Nữ quản cai nước nhà
chúa ban tài tiếp lộc gần xa 
Độ cho nam nữ trẻ già an vui 
Chúa ban cho khắp hết mọi nơi 
Dân an Quốc thịnh cuộc đời vinh hoa 
Khắp mọi nơi muôn dân thờ phụng
Sắc lệnh ban Quốc Mẫu Nam Bang 
Quản cai núi bạc núi vàng
Quản cai bát bộ sơn trang các  tòa 
Ngài là vị Hoàng Hậu đầu tiên của dân Tộc Việt, có đầy đủ Lục Thông chứng đắc kim thân, sinh ra vua Lạc Long Quân trị vì đất nước Nam, Ngài đã ban cho Mật pháp tu hành để giữ nước, tất cả đã giữ được gần 3 ngàn năm độc lập, đến thời cuối do sơ ý cho nên mất đi Mật Pháp của Ngài, không còn lưu truyền được nữa cho nên mới bị mất nước .
Thủy Tổ Quốc Mẫu Thần Long thị hiện Tiên Chúa Tài Lộc cứu bao nhiêu cảnh khổ nạn, Ngài thị hiện trên không trung cứu vua phương bắc thoát nạn chết một lần, cho nên từ đó bên phương bắc mới lấy hình tượng Rồng là biểu tượng cao quý nhất, để tỏ lòng thành Kính mới Ngài .
Tiên Chúa Tài Lộc là đệ nhất Tài Lộc thị hiện muôn ngàn thân tướng, cứu độ nhân gian, hễ ở đâu thành tâm cầu nguyện là Ngài thị hiện độ chúng .
Nam Mô Tiên Chúa Tài Lộc Anh Linh 
ĐỀN BÀ CHÚA TÀI LỘC 
(Đền Mẫu Hoàng Thiên-Thủy Tổ Quốc Mẫu)
Xóm hồ-Mão Điền-Thuận Thành-Bắc Ninh 
Thủ Nhang : Bà Toán-Thầy Hùng 
ĐT : 0972663752-0972433018

Chủ Nhật, 1 tháng 4, 2018

BỘT NGẢI YÊU , NGẢI NÓI , NGẢI THU HÚT TÀI LỘC , NGẢI NÀNG THÂM-NGẢI ĐEN , NGẢI THU HÚT KHÁCH CHO CÁC DOANG NGHIỆP.

BỘT NGẢI YÊU , NGẢI NÓI , NGẢI THU HÚT TÀI LỘC , NGẢI NÀNG THÂM-NGẢI ĐEN , NGẢI THU HÚT KHÁCH CHO CÁC DOANG NGHIỆP.
Chồng theo bồ, bỏ vợ bỏ con, vợ bỏ đi theo trai, bỏ chồng bỏ con, người yêu hay lăng nhăng.
Đã có bùa Ngải giữ chồng, giữ vợ, giữ người yêu, bắt họ nghe lời.
Người yêu đòi chia tay, hay đã chia tay, làm bùa yêu để họ quay lại!
Các Loại bùa yêu, bùa tài lộc, bùa làm ăn, bùa may mắn, bùa giữ người yêu, bùa giữ vợ , bùa yêu giữ chồng.
Công việc làm ăn gặp khó khăn do bị đối thủ yểm bùa, thầy giải bùa, làm bùa phát lộc, bùa cầu tài, bùa làm ăn kinh doanh thuận lợi, có duyên với khách, buôn may bán đắt.
Liên hệ thầy làm bùa 0967396549 . - Nếu ở xa không tới lễ được thầy có thể gửi bưu điện về tận nhà!
--------------------------------------------
Cí đủ loại bùa , Loại Ngãi ( có bùa yêu , bùa cầu tài , còn có rất nhiều linh vật giúp giàu sang )
Gỡ Ngãi cho người Bệnh trong quá trình mới phát hiện và
vẽ thêm các bùa loại Ngải như sau :
1 ) Bùa giúp gia đình an vui .
2) Bùa giúp vợ chồng hòa hợp .
3 Bùa giúp hợp ý khi giao tếp, tiếp xúc , xả giao .
4) Bùa may mắn.
5 và 6) Bùa giúp an thai và bùa ngăn chặn con ranh
con lộn ( Phạm thái thần ) .
7) Bùa hộ thân, trừ tà giải bệnh.
8) Bùa hộ thân khi gặp kiện tụng.
9) Bùa giúp phát đạt về thương mãi , buôn bán .
10) Bùa trị khỏi chứng con tre khóc đêm.
11 ) Bùa trừ ác mộng
12) Bùa trị bệnh nhức đầu, hồi hộp lo lắng , ăn ngủ
không yên .
13) Bùa Yêu
14) Bùa Vợ chồng ghét nhau ( nếu muốn ly hôn)
15) Bùa đòi Nợ
-----------------------------------------
Dạy đọc chú cầu tài trước bàn thở ông địa, và nhiều chú khi thờ cúng có ích cho việc mua bán tài lộc.
Liên hệ Thầy :0967396549 .01667207518
- Hoặc nhận hàng từ bưu điện và thanh toán tiền hàng + shif cho bưu điện.

Thứ Ba, 20 tháng 3, 2018

VĂN BÀ CHÚA TÀI LỘC

Bà Chúa Tài Lộc là hóa thân thị hiện của Thủy Tổ Quốc Mẫu Thần Long, vị Thánh Mẫu đầu tiên lập nên Nước Xích Qủy cùng Thủy Tổ Kinh Dương Vương Xây Dựng đất nước , Ngài chính là Thiên Thượng Thánh Mẫu và luôn thị hiện ban vàng bạc cho dân chúng, nên được gọi thân Thiện là Bà Chúa Tài Lộc, nơi thờ Ngài tại xóm Hồ-Mão Điền-Thuận Thành-Bắc Ninh còn dấu tích Mãng Xà Thần lưu truyền hậu thế .
Khi hầu Bà Chúa Tài Lộc thường là khăn áo xiêm Y màu Vàng, loan giá trước đức Thánh Trần về chứng đàn cho các gia chủ .
Các gia đình Mở Kho Tài Lộc thì cẩn phải về tận nơi, để MỞ KHO được phát đạt như ý , Ngày tiệc chính của Bà Chúa Tài Lộc là ngày 19 tháng giêng âm lịch hằng năm.
Nam Bang Quốc Mẫu Lạc Hồng
Tiên Chúa Tài Lộc giáng đồng chứng minh
Ai lên tới bắc ninh sông đuống
Hỏi thăm đền chúa tài lộc nơi nao
Ngã tư Bến Hồ đi vào
Mão Điền chúa ngự khác nào cảnh Tiên
Đền Mẫu Hoàng Thiên còn mang dấu tích
Kinh Dương Vương dựng nước Nam Bang
Có bà Tiên Chúa        Núi Vàng
Hiệu thần long nữ quản cai nước nhà
Chúa ban tài tiếp lộc gần xa
Độ cho đệ tử nhà nhà an vui
Chúa độ cho hết khắp mọi nơi
Dân an Quốc thịnh cuộc đời vinh hoa
Khắp muôn dân nơi nơi thờ phụng
Sắc Lệnh Ban Quốc Mẫu Nam Bang
Quản cai Núi bạc Núi vàng
Quản cai bát bộ sơn trang các toà
Sắc lệnh ban khắp toà tiên giới
Bát bộ sơn trang nghe lệnh chúa truyền
Sửa sang khắp các cõi Tiên
Tháng giêng ngày 19 về Thiên Thượng Toà 
Chúa giáng linh ban tài tiếp lộc
Cho muôn dân hết khắp gần xa
Ai mà biết đến chúa bà
Gia trung thịnh vượng đề đa lộc tài
Còn Ai mà khất hứa đơn sai
Chúa cho mất hết lộc tài bệnh mang
Nếu biết ra mà đến kêu van
Cuộc đời thịnh vượng giàu sang hơn người
Biết chúa ra hết cả cuộc đời
ấm no hạnh phúc bao người mến thương
Nay ai mà căn số dở dương
Thành Tâm thắp một tuần hương nguyện cầu
Chúa ban cho sở sở cầu như ý
Chúa cho người phúc đẳng hà sa
Linh thay phép của chúa bà
Ban cho hạnh phúc nhà nhà bình an .
Nếu ai mà duyên số dở dang
Về đền Tiên Chúa tuần nhang đảo cầu
Lập tức thì sở cầu như ý
Toàn gia trung phúc lộc vẻ vang
Ai mà quen thói ngang tàng
Chúa cho điên dở thân mang ngục hình
Phải mau mau về đền cúng Chúa
Lễ cơm chay cùng núi bạc vàng
Thoát khỏi tai nạn thân mang
Độ cho  tài lộc vinh quang gia đình
Đền Mẫu Hoàng Thiên là nơi thánh tích
Giếng Mắt xà bán nguyệt cung tiên
Thần thông muôn pháp diệu huyền
Cứu cho trăm họ bình yên thái hoà  
ĐỀN BÀ CHÚA TÀI  LỘC  ( Đền Mẫu Hoàng Thiên)
Xóm Hồ-Mão Điền-Thuận Thành-Bắc Ninh
ĐT : 0972663752.02223783363