Trang chủ . video ,diễn đàn ,thành viên ,chữa bệnh ung thư,liên kết

Thứ Bảy, ngày 11 tháng 10 năm 2014

MẸ HIỀN QUÁN THẾ ÂM

Mẹ hiền Quan Thế Âm, người có tình thương lớn, có khả năng hoan hỷ và lắng nghe những tiếng đau khổ của chúng sanh. Mỗi khi ta gặp hoạn nạn, một lòng ta tha thiết nghĩ tới Mẹ hiền, thì Mẹ hiền sẽ hiện ra ngay và giúp đỡ chúng ta được tai qua nạn khỏi.
Trong cuộc sống hằng ngày, Cha ta có thể là một đức Mẹ hiền Quan Thế Âm, Mẹ ta có thể là một đức Mẹ hiền Quan Thế Âm, và con ta có thể là một đức Mẹ hiền Quan Thế Âm bằng xương bằng thịt có mặt với ta ngay trong cuộc sống hiện tại.
Khi ta gặp khó khăn, ta cầu khẩn Mẹ hiền Quan Thế Âm một cách tha thiết, thì Mẹ hiền sẽ hiện ra ngay và cứu giúp chúng ta liền. Lúc ấy, chúng ta được an vui và hạnh phúc bởi vì hạnh phúc của mình chính là hạnh phúc của Ba và của Má mình, an lạc của mình chính là an lạc của con cái mình, và tình thương của Ba và của Má mình chính là tình thương của Đức Mẹ hiền Quan Thế Âm. Ngược lại, trong đời sống hằng ngày, nếu chúng ta không cố gắng tu tập, thì bất hạnh của mình chính là bất hạnh của tất cả.
Sức đại nguyện oai thần của đức Mẹ Quan Âm không thể nào diển tả hết bằng lời được, Chính vì vậy hôm nay bản đền chúng tôi long trọng tổ chức đại lễ ngay vía quan thế âm, chúng ta đến đây cùng niệm danh hiệu Mẹ nguyện cầu thế giới hòa bình , chúng sinh an lạc . đó chính là nguyên nhân cho buổi lễ ngày hôm nay .

Thứ Năm, ngày 11 tháng 9 năm 2014

KHÁNH TIỆC TRẦN TRIỀU

Xin gửi tới các Đồng Đền Thủ Hương,Thanh Đồng Đạo Quan … tài liệu khánh tiệc trần triều được trích trong “Dược Sơn Kí Tích Toàn Biên Quyển Thượng ” để mọi người sử dụng trong việc hành lễ…
Xin gửi tới các Đồng Đền Thủ Hương,Thanh Đồng Đạo Quan … tài liệu khánh tiệc trần triều được trích trong “Dược Sơn Kí Tích Toàn Biên Quyển Thượng ” để mọi người sử dụng trong việc hành lễ…
KHÁNH TIỆC TRẦN TRIỀU

Phụng lục – Chư tôn húy nhật
1/Chính nguyệt nhị thập ngũ nhật (25 tháng giêng): Hội đồng Đại Lễ
2/Vương Khảo Trần Triều Thân Vương An Sinh Vương Truy Phong Khâm Minh Đại Vương:tứ nguyệt sơ nhất nhật kị(1 tháng 4)
3/Vương Tỉ An Sinh Vương Phi Truy Phong Thiện đạo Quốc Mẫu:lục nguyệt sơ nhất nhật kị (1 tháng 6)
4/Trần Triều Thân Vương Khâm Sai Tiết Chế Thiên Hạ Chư Quân Thái Sư Thượng Phụ Thượng Quốc Công Nhân Vũ Hưng Đạo
Đại Vương Hiển Thánh Sắc Phong Thượng Thượng Đẳng Tối Linh Thần:thập nhị nguyệt sơ thập nhật đản(mồng 10 tháng chạp),bát nguyệt nhị thập nhật kị (20 tháng 8)
5/Vương Phi Thiên Thành Công Chúa Truy Phong Nguyên Từ Quốc Mẫu:cửu nguyệt nhị thập bát nhật kị (28 tháng 9)
6/Vương Tử Trần Triều Khai Quốc Công Hưng Võ Đại Vương:tứ nguyệt nhị thập tứ nhật kị (24 tháng 4)
7/Vương Tử Trần Triều Hưng Hiến Đại Vương: tam nguyệt sơ lục nhật kị (6 tháng 3)
8/Vương Tử Trần Triều Hưng Nhượng Đại Vương:bát nguyệt sơ tam nhật kị (3 tháng 8)
9/Vương Tử Trần Triều Hưng Trí Đại Vương: ngũ nguyệt sơ thất nhật (7 tháng 5)
10/Vương Nữ Nhân Tông Hoàng Hậu:cửu nguyệt sơ cửu nhật kị(9 tháng 9)
11/Vương Dưỡng Nữ Thủy Tiên Công Chúa Phạm Điện Súy Phu Nhân:nhị nguyệt sơ thập nhật kị (10 tháng 2)
12/Vương Nữ Tôn Anh Tông Hoàng Hậu:thất nguyệt sơ tam nhật kị (3 tháng 7)
13/Vương Tế Trần Triều Điện Súy Thượng Tướng Quân Phạm Tôn Thần:thập nhất nguyệt sơ thập nhật kị (10 tháng 11)
14/Vương Ngoại Nữ Tôn Tĩnh Huệ Công Chúa Anh Tông Thứ Phi:tứ nguyệt nhị thập nhất nhật (21 tháng 4)
— với Đền Cô Bơ HảiPhòng18 người khác.


Phụng lục – Chư tôn húy nhật
1/Chính nguyệt nhị thập ngũ nhật (25 tháng giêng): Hội đồng Đại Lễ
2/Vương Khảo Trần Triều Thân Vương An Sinh Vương Truy Phong Khâm Minh Đại Vương:tứ nguyệt sơ nhất nhật kị(1 tháng 4)
3/Vương Tỉ An Sinh Vương Phi Truy Phong Thiện đạo Quốc Mẫu:lục nguyệt sơ nhất nhật kị (1 tháng 6)
4/Trần Triều Thân Vương Khâm Sai Tiết Chế Thiên Hạ Chư Quân Thái Sư Thượng Phụ Thượng Quốc Công Nhân Vũ Hưng Đạo
Đại Vương Hiển Thánh Sắc Phong Thượng Thượng Đẳng Tối Linh Thần:thập nhị nguyệt sơ thập nhật đản(mồng 10 tháng chạp),bát nguyệt nhị thập nhật kị (20 tháng 8)
5/Vương Phi Thiên Thành Công Chúa Truy Phong Nguyên Từ Quốc Mẫu:cửu nguyệt nhị thập bát nhật kị (28 tháng 9)
6/Vương Tử Trần Triều Khai Quốc Công Hưng Võ Đại Vương:tứ nguyệt nhị thập tứ nhật kị (24 tháng 4)
7/Vương Tử Trần Triều Hưng Hiến Đại Vương: tam nguyệt sơ lục nhật kị (6 tháng 3)
8/Vương Tử Trần Triều Hưng Nhượng Đại Vương:bát nguyệt sơ tam nhật kị (3 tháng 8)
9/Vương Tử Trần Triều Hưng Trí Đại Vương: ngũ nguyệt sơ thất nhật (7 tháng 5)
10/Vương Nữ Nhân Tông Hoàng Hậu:cửu nguyệt sơ cửu nhật kị(9 tháng 9)
11/Vương Dưỡng Nữ Thủy Tiên Công Chúa Phạm Điện Súy Phu Nhân:nhị nguyệt sơ thập nhật kị (10 tháng 2)
12/Vương Nữ Tôn Anh Tông Hoàng Hậu:thất nguyệt sơ tam nhật kị (3 tháng 7)
13/Vương Tế Trần Triều Điện Súy Thượng Tướng Quân Phạm Tôn Thần:thập nhất nguyệt sơ thập nhật kị (10 tháng 11)
14/Vương Ngoại Nữ Tôn Tĩnh Huệ Công Chúa Anh Tông Thứ Phi:tứ nguyệt nhị thập nhất nhật (21 tháng 4)
— với Đền Cô Bơ HảiPhòng18 người khác.

Thứ Bảy, ngày 30 tháng 8 năm 2014

Bệnh tiểu đườngLà một nhóm bệnh rối loạn chuyển hóa cacbohydrat khi hoóc môn insulin của tụy bị thiếu hay giảm tác động trong cơ thể, biểu hiện bằng mức đường trong máu luôn cao; trong giai đoạn mới phát thường làm bệnh nhân đi tiểu nhiều, tiểu ban đêm và do đó làm khát nước.

Tỉ lệ người bị bệnh tiểu đường trên thế giới rất cao, cứ mỗi 100 người thì có một người bị mắc bệnh này. và một điểu thật sự đáng buồn là nghiên cứu cho thấy, Việt Nam là quốc gia có tỉ lệ bệnh tiểu đường chỉ đứng thứ 10 thế giới và là nước có bệnh tiểu đường phát triển nhanh nhất. Từ 2,7% người dân mắc bệnh đái tháo đường năm 2001, năm 2010, tỷ lệ này đã tăng lên hơn 6%. Đến năm 2025 số người mắc có thể tăng thành 8 triệu người.

Bệnh tiểu đường loại 1

Tiểu đường loại 1 thường xảy ra cho người dưới 40 tuổi, hay bắt đầu vào khoảng tuổi 14. Loại tiểu đường này, có lẽ do di truyền, tuy điều này chưa được hiểu rõ. Nếu có bố, mẹ, hay anh chị em ruột mang bệnh tiểu đường loại này, cơ hội để một em bé trong gia đình có thể bị bệnh là 5-10%.
Triệu chứng của tiểu đường loại 1 (do tụy tạng không tiết đủ insulin) thường đột ngột, có khi trong vòng vài ngày. Người bệnh đi tiểu luôn, lúc nào cũng khát nước, ăn uống nhiều vì ngon miệng, nhưng vẫn xuống cân. Thỉnh thoảng, có người từ trước vẫn khỏe mạnh, không có triệu chứng, nay đột nhiên hôn mê. Khi đưa vào bệnh viện và thử máu, mới thấy đường lên quá cao trong máu. Đo lượng insulin trong máu, thấy chất insulin trong máu người bệnh rất thấp hoặc không thấy có insulin gì cả.
Sao tụy tạng lại không tiết đủ insulin để xảy ra cớ sự? Điều này còn nằm trong vòng giả thuyết, chưa ai biết rõ. Người ta ngờ rằng, vì di truyền, các tế bào beta của tụy tạng đã “yếu” sẵn. Vào một hôm định mệnh, tụy tạng bị siêu vi trùng (virus) tấn công, các tế bào beta đã yếu sẵn nên quị luôn, hư hoại, không còn khả năng tiết ra insulin.
Một khi người bệnh đã có triệu chứng gây do tiểu đường loại 1, sự chữa trị là chích chất insulin vào, để thay thế cho chất insulin không có đủ trong cơ thể.

Bệnh tiểu đường loại 2

Tiểu đường loại 2 thường xảy ra ở người trên tuổi 40
80% số người bị bệnh tiểu đường loại này béo mập, nặng cân hơn bình thường. Khi đo lượng insulin trong máu những người nặng cân và bị bệnh tiểu đường , người ta thấy insulin trong máu bình thường, hoặc có khi còn cao hơn bình thường.
Nhiều người thắc mắc rằng insulin trong người, mà vẫn bị tiểu đường. Chỉ vì, muốn dùng được insulin, trên mặt các tế bào phải có đủ những chỗ tiếp nhận insulin, gọi là “insulin receptors”. Trên mặt các tế bào mỡ của những người bị tiểu đường loại 2 không có đủ những chỗ tiếp nhận hầu insulin có thể bám vào để tác động, đưa đường từ ngoài máu vào bên trong tế bào. Nên cơ chế chính gây tiểu đường loại 2 ở những vị béo mập là do các tế bào mỡ thiếu những chỗ tiếp nhận insulin, và sự chữa trị hàng đầu là xuống cân.
Sự di truyền trong trường hợp tiểu đường loại 2 còn mạnh hơn loại 1. Nếu có anh hay em sinh đôi bị tiểu đường loại 2, người kia trước sau gì cũng bị tiểu đường cùng loại. Nếu có bố mẹ bị tiểu đường loại này, gần như 1/3 con cái sinh ra sau này cũng bị tiểu đường, hoặc có những thử máu bất thường.

Ai dễ bị bệnh tiểu đường loại 2?

Từ tuổi 45 trở đi, tiểu đường loại 2 dễ xuất hiện. Bệnh tiểu đường loại 2 có thể đến sớm hơn:
 • Người béo mập (sức nặng 20% trên sức nặng lý tưởng).
 • Có bố, mẹ, anh, chị, em ruột mang bệnh tiểu đường .
 • Người Á đông (Asian), Mỹ gốc Phi châu (African American), Mỹ gốc da đỏ (Native American), và người gốc Hispanic.
 • Sanh con nặng trên 9 pounds hoặc bị tiểu đường lúc mang thai.
 • Có cao áp huyết (áp huyết 140/90 trở lên).
 • Có lượng cholesterol tốt (HDL) 35 mg/dl trở xuống, hay lượng mỡ triglyceride trong máu 250 mg/dl trở lên
 •         Địa Chỉ chữa bệnh tiểu đường :        
 •                 HOÀNG THIÊN PHẬT MẪU ĐIỆN 
         THUỐC NAM GIA TRUYỀN DÂN TỘC MƯỜNG
                NHÀ THUỐC MƯỜNG HÙNG ANH
  Địa chỉ : Lương Y: Vũ Đăng Mạnh Hùng :DĐ :0972433018
  Xóm hồ _xã mão điền_huyện thuận thành_bắc ninh
  Đt :0989193442 . 0967396549 .0972663752 hoặc 02413783363
  Cơ Sở 2: số 81/2 đường đồng tâm_phường 4_TP Đà Lạt

Thứ Hai, ngày 25 tháng 8 năm 2014

Đệ tử môn phái Thất Sơn Thần Quyền Lương Y ; Vũ Đăng Mạnh Hùng Chữa Bệnh


                 HOÀNG THIÊN PHẬT MẪU ĐIỆN 
       THUỐC NAM GIA TRUYỀN DÂN TỘC MƯỜNG
              NHÀ THUỐC MƯỜNG HÙNG ANH
Địa chỉ : Lương Y: Vũ Đăng Mạnh Hùng :DĐ :0972433018
Xóm hồ _xã mão điền_huyện thuận thành_bắc ninh
Đt :0989193442 . 0967396549 .0972663752 hoặc 02413783363
Cơ Sở 2: số 81/2 đường đồng tâm_phường 4_TP Đà Lạt

Thứ Tư, ngày 06 tháng 8 năm 2014

Hầu Bóng : Thanh Đồng Trần Vũ Tiến Hầu Giá Chầu Đệ Nhị

Chữa Bệnh

HÔM NAY 3/6/2014 ÂM LỊCH TRUYỀN KHÍ CHỮA BỆNH_BỆNH NHÂN VỀ ĐÔNG HƠN NÊN HƠI MỆT NHƯNG CỐ GẮNG_NGUYỀN CẦU CHƯ PHẬT MƯỜI PHƯƠNG_ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ , HOÀNG THIÊN PHẬT MẪU , TAM TÒA THÁNH MẪU, CHÚA THÁC BỜ TỐI LINH , BÁT BỘ KIM CƯƠNG THẠP NHỊ DƯỢC XOA ĐẠI TƯỚNG ,NAM DƯỢC THẦN Y TUỆ TĨNH THIỀN SƯ BỒ TÁT ,ĐỘ CHO CÁC BỆNH NHÂN BÁCH BỆNH TIÊU TÁN VẠN HẠN TIÊU TRỪ.
NHÀ THUỐC HÙNG ANH ( Y HỌC DÂN TỘC MƯỜNG )
LƯƠNG Y : VŨ ĐĂNG MẠNH HÙNG KIÊM PHÁP SƯ VÕ THIÊN ĐỨC
XÃ MÃO ĐIỀN_THUẬN THÀNH_BẮC NINH :ĐT :0972433018 :02413783363
Truyền năng lượng vào các ngày 3. 13 .23 âm lịch

NAM MÔ DƯỢC SƯ HẢI HỘI PHẬT BỒ TÁT MA MA TÁT
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT

GIÁ CHẦU LỤC CUNG NƯƠNG_THANG ĐỒNG PHAN THỊ TẤM_LOAN GIÁ TẠI HOÀNG THIÊN...