Thứ Tư, ngày 06 tháng 8 năm 2014

Hầu Bóng : Thanh Đồng Trần Vũ Tiến Hầu Giá Chầu Đệ Nhị

Chữa Bệnh

HÔM NAY 3/6/2014 ÂM LỊCH TRUYỀN KHÍ CHỮA BỆNH_BỆNH NHÂN VỀ ĐÔNG HƠN NÊN HƠI MỆT NHƯNG CỐ GẮNG_NGUYỀN CẦU CHƯ PHẬT MƯỜI PHƯƠNG_ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ , HOÀNG THIÊN PHẬT MẪU , TAM TÒA THÁNH MẪU, CHÚA THÁC BỜ TỐI LINH , BÁT BỘ KIM CƯƠNG THẠP NHỊ DƯỢC XOA ĐẠI TƯỚNG ,NAM DƯỢC THẦN Y TUỆ TĨNH THIỀN SƯ BỒ TÁT ,ĐỘ CHO CÁC BỆNH NHÂN BÁCH BỆNH TIÊU TÁN VẠN HẠN TIÊU TRỪ.
NHÀ THUỐC HÙNG ANH ( Y HỌC DÂN TỘC MƯỜNG )
LƯƠNG Y : VŨ ĐĂNG MẠNH HÙNG KIÊM PHÁP SƯ VÕ THIÊN ĐỨC
XÃ MÃO ĐIỀN_THUẬN THÀNH_BẮC NINH :ĐT :0972433018 :02413783363
Truyền năng lượng vào các ngày 3. 13 .23 âm lịch

NAM MÔ DƯỢC SƯ HẢI HỘI PHẬT BỒ TÁT MA MA TÁT
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT

GIÁ CHẦU LỤC CUNG NƯƠNG_THANG ĐỒNG PHAN THỊ TẤM_LOAN GIÁ TẠI HOÀNG THIÊN...

CÔ SÁU SƠN TRANG_NHÀ TÂM LINH : VŨ ĐĂNG MẠNH HÙNG

Lương y :Vũ Đăng Mạnh Hùng :chữa bệnh bằng thuốc nam gia truyền dân tộc mường và năng lượng thiền Luân Xa , trị bệnh hiểm nghèo cùng các bệnh khác
Càng thêm nức tiếng thơm danh
Trừ tà chữa bệnh cô cứu sinh cho đời
Tiên cô sáu theo hầu Mẫu thượng
Hái thuốc tiên độ lượng nơi nơi
Nón xanh đủng đỉnh cô lên đồi
Chân quấn sà cạp chiếc gùi trên vai
Hôm nay ghé họ vũ nhất tâm bắc ghế hầu thánh, nguyện cầu cho muôn dân bách gia trăm họ, nhà nhà an lạc bách bệnh tiêu tán vạn hạn tiêu trừ, phúc lộc đề đa đầy thuyền mãn quả .

quan thầy vũ mạnh hùng Làm lễ mẫu vào hầu thánh ở đền chầu lục cung nươn...

GIÁ CHÚA NĂM PHƯƠNG THANH ĐỒNG NGUYỄN VŨ THÁI ANH _BẮC NINH

KHAO NGŨ HỔ_PHÁP SƯ VÕ THIÊN ĐỨC ( VŨ ĐĂNG MẠNH HÙNG )